به آزمایشگاه تشخیص طبی بوعلی خوش آمدید

شماره تماس 083-38385712

نظرسنجی

آیا نتایج را به شیوه ای مناسب در زمان قابل قبول دریافت می کنید ؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
شیوه پاسخ دهی و پاسخ گویی مسئولین پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه بوعلی را چگونه ارزیابی می کنید ؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف