به آزمایشگاه تشخیص طبی بوعلی خوش آمدید

شماره تماس 083-38385712

نظرسنجی

نظر شما در مورد فضای عمومی آزمایشگاه
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر شما در مورد برخورد کارکنان
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر شما در مورد راحتی دسترسی به ایستگاه پذیرش
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر شما در مورد زمان معطلی و نحوه پذیرش
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر شما در مورد معرفی جهت نمونه گیری
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر شما در مورد طریقه مطرح نمودن دریافت اطلاعات بیمار
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر شما در مورد محاسبه وجوه و تسویه حساب مالی
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر شما در مورد برخورد و طریقه نمونه گیری
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر شما در مورد زمان جوابدهی
عالی
خوب
متوسط
ضعیف