به آزمایشگاه تشخیص طبی بوعلی خوش آمدید

شماره تماس 083-38385712

سازمان های طرف قرارداد

بیمه آسیا


شماره تماس :

وب سایت :

آدرس :بلوار مصطفی امامی-جنب کافی نت آراد
بیمه آسیا