به آزمایشگاه تشخیص طبی بوعلی خوش آمدید

شماره تماس 083-38385712

دانستنی ها

آیا می دانید
آیا می دانید

درروز تولد شما حدودا 153000 نفر خواهند مرد.

آیا می دانید
آیا می دانید

کودکان تازه متولد شده دنیا را سیاه و سفید می بینند.

آیا می دانید
آیا می دانید

پوستی که آرنج را پوشانده است هر 10 روز یکبار عوض می شود .

آیا می دانید
آیا می دانید

حلزون قادر است سه سال بخوابد.

آیا می دانید
آیا می دانید

افراد مبتلا به ایدز روزانه 14000 نفر هستند.

آیا می دانید
آیا می دانید

زبان مقاوم ترین ماهیچه در بدن است.

آخرین اخبار
عنوان
عنوان ...

١٣٩٧/١٠/٠٢

تماس های مراجعین

083-38385712